Ciljevi Fondacije su:

 

  • afirmacija ličnog razvoja mladih u izviđačkoj organizaciji, omladinskom aktivizmu i omladinskom radu;
  • unapređivanje i promovisanje vrednosti omladinskog aktivizma, omladinskog rada i volonterizma;
  • negovanje narodne tradicije;
  • poštovanje različitosti i upoznavanje tradicija drugih naroda;
  • razvoj demokratije i poštovanje ljudskih prava;
  • uvećanje kapaciteta fondacije organizacijom aukcija, donatorskih večera i drugih srodnih aktivnosti.

 

Rad Fondacije zasniva se na volonterizmu, transparentnosti, nepostojanju sukoba interesa i nepolitičkom radu.

Зоран Петровић рођен je 7. фебруара 1977. године. Постао је члан извиђачке организације у осмој години живота.

            Од 2004. до 2011. године био је генерални секретар Савеза извиђача Србије. Свугде је стизао, организовао многобројне акције, оснивао нове јединице, јачао постојеће. Поштујући извиђачке традиције, био је отворен за промене, те је међу првима учествовао у осавремењавању наше организације, изради новог Програма и школовању вођа. Управо тај период означио је нови узлет извиђачке организације у Србији. Помагао је многим организацијама које нису биле вичне изради пројеката и одржао бројне семинаре за активисте невладиних организација. Допринео је оснивању Кровне организације младих Србије. Скаути из многих земаља дружили су се са Зораном. Њeгов допринос угледу извиђаштва Србије у свету, а посебно на Балкану, био је немерљив. Био је и секретар ДЕСМОС-а, организације која окупља православне скауте света.

На 9. Смотри извиђача Србије 1997. године предводио је младеновачке извиђаче. Увек је био на челу колоне. И онда је неко добацио да је Зоран као Тито. Тако је и добио надимак који му је остао до краја живота.

Знао је све, од некадашњих извиђачких легенди до деце која су тек ступила у организацију, од председника Светског скаутског комитета до водника у малој извиђачкој чети.

Његов лик и дело урезали су се у памћење на хиљаде људи добре воље. Фондација Зоран Петровић Тито чува успомену на њега, али и помаже младим људима да остваре своје животне циљеве и напредују у стицању нових знања и вештина.