Stalno partnerstvo sa FOSE

Dragi prijatelji,

Fondacija Zoran Petrović Tito je 22. februara 2019. godine primljena u stalno članstvo Evropske skautske fondacije (FOSE).

Kroz projekte koje FOSE realizuje u jugoistočnoj evropi misija naše fondacije će biti stalno prisutna u izviđačkom pokretu.

Skautski pokret sa preko 60 miliona članova najveća je svetska organizacija koja radi na edukaciji i neformalnom obrazovanju mladih.  Partnerstvom sa Evropskom skutskom fondacijom,  ciljevi naše fondacije Zoran Petrović Tito biće snažnije i uspešnije realizovni.

Na svečanosti u Beogradu koja je održana u hotelu 88 soba, na kojoj su prisustvovali predstavnici Evropske Sautske organizacije, ali i mnogobrojni predstavnici Skautskih organizacija Evrope, našoj fondaciji Zoran Petrović Tito dodeljen je sertifikat o stalnom članstvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *